تبلیغات
حلالــــم کـن اگـه دستــام بـه دستــای تو عــادت کـرد

حلالــــم کـن اگـه دستــام بـه دستــای تو عــادت کـرد

خیلـــی وقتــه ک از تـ ـه دل نمیخنـــدم ...

حلالم کنید دوستان خدافظ
سلام دوستان ب دلیل اینکه شرایط روحی خوبی ندارم دیگه نمیتونم بیام وب
میدونم تازه اومدم ولی باید منو ببخشین
حالم اصلا خوب نیست.
ممنون واسه لطف همتون
مواظب وبم باشین

خدافظ واسه همیشه[ سه شنبه 31 تیر 1393 ] [ 02:13 ق.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

ســـلام بعــد ی مدت کوتاه اومدم :))
وقتـــــی ک تو بغلش خوابیدی و پاهاتو تو شکمت جمع کردی

 اونـم موهـاتو نـوازش میکنه تا خوابت ببــره ...

وقتـــــی خودتــو واسش خوشــگل میکنی

اونم تا دیدت بگه :چشمم روشن خانوم خانوما میخاد کار دستمــون بده ؟!!

وقتــــی ک میخاین برین بیرون تا میخای حــاضر شی

 میگه حق نداری بیشتــر از ی رژ بزنی ...

وقتــــی دخترا بهش نخ میـدن

عصبــی میشه و اخــم میکنه دستتـو محکمتــر میگیـره و تندتــر راه میره ...

وقتــــی رو ب روت واستــاده

 از هیکلــت دربرابر خودش خنــدش میگیـره و محکــم بغلت میکنه

وقتـــــی اروم تو گوشت میگه : میدونی ک تو دلیل نفس کشیدن منی؟؟!!

گاهی ادم دلــش ازاین وقتـــــی ک ها میخـــاد ...
[ دوشنبه 30 تیر 1393 ] [ 02:11 ق.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

هـ ــه عـــشق ..!!
 

دخـتـــرکـمـ  ...

هیچگاه" هم آغوشــی" هایت را با "عشــــــــــق "اشتباه نگیر...

هیچ مــردی در"رختخــواب "نامهربــان نیست...
[ دوشنبه 26 خرداد 1393 ] [ 01:26 ق.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

من اومـــــ ـــــدمهرزگــی ارایش غلیظـم نیست

هرزگــی سر کردن شال قرمــزم نیست

هرزه انیست که می بیند از غم او مشروب میخـورم و می بیند غـم هایم را زیر ارایشم پنهان میکنم

امــــ ــــــــا.....

اما هنوز هم هـــــوس را به من تریح میدهد ...!!
[ سه شنبه 20 خرداد 1393 ] [ 11:34 ق.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

دستـــ ــــای تـ ـو ...

دستاشو مشت کـرده بود

پرسـیدم توی مشتت چـیه؟!

گفت: خودتـ نگـاه کن

دستاشو گرفتم و آروم باز کردم

توی دستاش چیزی نبود!!!

گفتم : چیزی نیست کـه

دستامــو که توی دستاش بود فشـــرد و گفت:

نبــود…ولی “حــالا هست”!

دستام گرم شد و اون لبخند زد…[ پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 ] [ 02:28 ب.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

فـ ـــاحشـــه

هی مردم...


عادت نکنید که هر زنی را فاحشه بنامید...


فـ ـــاحشـه مردی ست که از همخوابگی باسگ هم نمیگذرد...


اما برای ازدواج


به دنبال دختر آفتاب و مهتاب ندیده است...
[ پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393 ] [ 12:06 ق.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

سختـ ــه ...


خدایـــ ــــا

خیـلی سخت بود برام وقتـی عاشــ ــق کسی شدم ک

سرسجـاده پنهـون از من بهت میگفت

تاکی باید تظاهـ ــر کنم ک دوسش دارم ...[ پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393 ] [ 11:03 ق.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

ادمــ ـــای اضــ ــافی ...בنـבونی که لقه رو بایـב کشیـב !

اولش בرב בاره !

بعـבش حس خالی بوבن جاش چنـב روز رو اعصابته !

بعـבشـم انگار نه انگار که یه روزی בنـבونی اونجا بوבه !

این בرست حکایت بعضی از آבمای زنـבگیمونه

[ یکشنبه 24 فروردین 1393 ] [ 01:48 ب.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

عشـــــــــق اینـه ...
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ..
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻤــﺎﻧﺪ ،
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻬــﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺯﺷﺖ ...
ﭼﺎﻗـﯽ ﯾﺎ ﻻﻏــﺮ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠــﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ..
ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻨﺖ

برﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻣﺎﯾــﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺟﺎﻧــﺶ ... ﻣﺎﻟــﺶ ... شخصییتش ...
حتی ﺁﺑــﺮﻭ ﻭ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﺵ ...
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗـــــــــﻮ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ ...
[ شنبه 16 فروردین 1393 ] [ 08:53 ب.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

عیـــــــدتون مبارکـــــ
روزگار همیشه بر یک قرار نمیماند ...
روز و شـــب دارد،
روشنی دارد،
تاریـــکی دارد،
کــم دارد،
بیش دارد،
دیگر چیزی از زمستــــان باقی نمانده
تمام میشـــود
بهــار می آید !

 

پیشاپیش عیـــــد همتون مبارک دوستای نازم[ دوشنبه 26 اسفند 1392 ] [ 09:42 ب.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

این سیگــــار درد هایـم است ...این سیگــــــار که میکشم

همان فریـــاد هایی است که نمیتوانم بزنم

همان حرفهـــایی که جراًت گفتن به کسی را ندارم

همان دلتنگـــــی هایی که روز به روز پیرم میکند

همان خاطـــرات ایست که نه تکرار می شوند و نه فراموش

همان تنهـــایی های که کسی پرش نمی کند

همان درد هایی که درمـــان ندارند ...[ دوشنبه 12 اسفند 1392 ] [ 06:09 ب.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

من فقط با تــو عاشقـــــــــم ...گفتــه بـودم

مثل ِ هیچـــــــکس نیستــی

 هستـی

 مثل ِ تمام مردهــا . . .

امــا مـن . . .

فقط

باتو

عاشقـــم . . .
[ دوشنبه 5 اسفند 1392 ] [ 09:14 ب.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

خدایـ ـا مــ ـــرا ببـ ـر ....


خدایا
دهانم را بو کن

ببین، بوی سیب نمیدهد
!
من هیچ وقت حوایی نداشتم که برایم سیب بچیند
!
میدانی یک آدم بدون حوایش چقدر تنها میشود؟
!
میدانی محکوم بودن چقدر سخت است وقتی که گناهی نکرده باشی و حتی سیبی را نبوییده باشی؟
!
میدانی حوای بعضی از آدم هایت میگذارند و میروند؟
!
میدانی که میروند و جلوی چشم آدم، حوای دیگری میشوند؟! نمیدانی
!
تو که حوا نداشته ای هیچ وقت
!
ولی اگر میدانی و باور کرده ای خستگی ام را، این آدم را ببر پیش خودت

خسته ام از زندگی

دهانم را بو کن
…!
ببین بوی سیب نمیدهد
[ دوشنبه 14 بهمن 1392 ] [ 11:44 ق.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

فقط " او" رفتـــ ـــه ...


چیزیـــم نیست...

فقط موسیقـــــی "غمگین" گوش میدهم...

فقط قرص های "مســکن" و "خواب آور " هایــم 2برابر شده اند...

فقط "سیگـــار" پشت "سیگـــــار" دود میکنم ...

فقط لب هایم "خنــــده " را فراموش کرده اند...

فقط چشـــم هایم "ابر بهــــار " شده اند...

فقط شبیهه "مرده ی متحــرک " شده ام....

فقط...

اصلا اتفاق عجیبی نیفتاده است....

فقط انگـــــار سرم بلایی آمده است...

فقط" او" رفته است !

فقط او ...[ سه شنبه 8 بهمن 1392 ] [ 07:48 ب.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

من گیــــ ـــر دوست داشتنتـــــ هستـــم...گیــ ـــرم تمــام دنیـــا بگویــد ما مــ‌ ـــال هــم نیستیـم

مــا بـه درد هـم نمیخوریــم ...

گیــ ــرم بـرای زیـر یک سقف رفتـ ـن عشــ ــق اخریـن معیـ ـار این جمــاعت باشــد ...

 گیــ ــرم دوست داشتــن بـ ـدون سنــ ــد حـــرام بـاشد اصلا عجیب بــاشد ...

گیــ ــرم تا اخــر عمــ ــر تنهــ ـا بمـانم ...

گیــــ ــرم هرگـز دستـانت در دستـــانم قفل نشود ...

گیــــ ــــرم اغــوشت هیچگــاه مال من نشود ...

اما من .....

گیـــ ـــر این " گیــــ ـــــرم " هـا نیستـــم ...

من تا ابـــ ـــد گیــ ـــر چشمــــ ــان تــوام

گیــ ــر دوست داشتنت ...
[ شنبه 21 دی 1392 ] [ 08:44 ب.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]

...... خــــدافـظـــــی ......

سلام دوستای گلم

دارم وبمو تعطیل میکنم تو این مدت خیلی بهتون عادت کردم خیلی دوستون دارم خیلی زیاد...

نمیدونم برمیگردم یانه اصلا مشخص نیس

بازم میگم همتونو از ته ته دلـم دوس داشتم و دارم

منو فراموش نکنین اگه خواستین نظر بدین همشو میخونم

مخلص همتون یگانه

 [ شنبه 30 شهریور 1392 ] [ 02:47 ق.ظ ] [ Yegane ] [ نظرات() ]
.: تعداد کل صفحات 3 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]